OCMW Oosterzele
 

Klusjesdienst
 
Voor wie is deze dienst bestemd? 

- Alle bejaarden vanaf 75 jaar die in de onmogelijkheid verkeren om de door hun gevraagde taken uit te voeren en die alleenstaand zijn of samenwonen met hun partner van dezelfde generatie.
 
- Alleenstaanden vanaf 70 jaar of mensen met een handicap met een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 6 punten zoals blijkt uit een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken (FOD). 
 
- Leefloongerechtigden.
 
- OCMW-cliënten.
 
De aanvragers moeten het grondgebied Oosterzele bewonen en gedomicilieerd zijn.

  Algemeen principe:

  De klusjesdienst voert kleine klussen uit, beperkt in omvang en tijd.  Zo mag de uitvoering van één klus maximaal vier werkdagen van acht uren in beslag nemen.

  De klusjesdienst kan en mag niet in de plaats treden van bestaande professionele hulp. Het is louter dienstverlening met als doel hulp te bieden aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

  Taken van de klusjesman

  Taken in de woning:

  - Kleine herstellingen (bv. lekkende kraan, gebroken ruit, klemmende deur, ontstoppen van sanitair...)

  - Kleine onderhoudswerken (bv. rolluiken en plafonds afwassen, goten reinigen, kuisen van kelders en zolders, kuisen van kachels, beperkt behang- en schilderwerk, klein metselwerk en bezettingswerk...)

  - Kleine aanpassingswerken om het wooncomfort van senioren te verbeteren (bv. aanbrengen van leuning en handvat, stukjes losse laminaat vastkleven, plaatsen van rookdetector, nazicht stopcontacnten, vervangen van lampen...).

  Taken rond de woning:

  - Grasmaaien (maximaal één maaibeurt om de 14 dagen)

  - Onkruid wieden

  - Tuin omspitten (max 40 m²)

  - Opruimen tuin

  - Haag scheren en klein snoeiwerk

  - Sneeuw wegvegen tijdens de winter

  - Terras reinigen

  Wat kost de klusjesdienst?

  De hulpvrager betaalt een bedrag per uur afhankelijk van het statuut die hij/zij heeft. Personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming betalen 10 euro per uur. Alle andere personen betalen een bijdrage van 15 euro per uur.

  Maandelijks wordt een factuur opgemaakt die u kan betalen met een overschrijving of via domiciliëring.  Er wordt in geen geval rechtstreeks betaald aan de klusjesman.

  Hoe wordt de klusjesdienst aangevraagd? 

  U kunt voor alle info en aanvragen terecht bij de dienstverantwoordelijke Micheline Haesebeyt.
  Zitdag: dinsdag- en donderdagvoormiddag van 8 tot 12 uur en dinsdagavond van 17 tot 19 uur.

  Telefonisch te bereiken op het nummer: 09/363 88 91 (niet op woensdagnamiddag)

  E-mail : micheline.haesebeyt@ocmwoosterzele.be  
   
  Wachttijd
   
  Aangezien het OCMW slechts over één klusjesman beschikt, kunnen we niet aan alle vragen tegelijk voldoen. Voor terugkerend tuinonderhoud dient u rekening te houden met een zekere wachttijd.
  Bovendien zullen de tuinklussen voorrang krijgen tijdens de zomermaanden, terwijl het binnenwerk voorrang krijgt tijdens de wintermaanden. 


  Printer Friendly

  Gerelateerde bestanden
  BestandReglement klusjesdienst