OCMW Oosterzele
 

Nieuwe onthaalouders gezocht
 
Organisator gezinsopvang OCMW Oosterzele is op zoek naar nieuwe en enthousiaste mensen om kinderbegeleider te worden!
 
Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging?
Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen?
Je bent de files beu en wilt graag thuis of in de buurt werken?
Je wilt graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met andere kinderen te delen?
 
Dan is dit het moment waarop je droom en werkelijkheid kan laten samenvallen. 
Heb je er al eens over nagedacht om kinderbegeleider te worden?
 
Nieuwe wervingscampagne
 
Met de hulp van het VVSG-steunpunt kinderopvang is er een wervingscampagne gelanceerd om kandidaat-onthaalouders te vinden. Om te benadrukken dat een onthaalouder een multifunctionele superheld is, worden vijf eretitels gebruikt: pureekampioen, brabbelbuddy, pampervedette, groeispurter en hartenveroveraar. Deze titels vertolken de waardering die een onthaalouder verdient. 
 
 
 
 
 
Waarom jij de geschikte persoon bent?
 
Ben je achttien, dertig of zestig jaar? Dan ligt een toekomst als kinderbegeleider voor jou open.
Om van je nieuwe carrière een succes te maken, zijn enkele elementen van belang:
Je volgt een startcursus en bent bereid je geregeld bij te scholen.Over diploma’s hoef je niet te beschikken.
 • Als je de opvang in je eigen woning inricht, dan is het wel nodig dat je huis kindvriendelijk en veilig is.
 • De gezondheid, de veiligheid en het geluk van je opvangkindjes zijn voor jou prioriteit nummer één.
 • Je geeft de kinderen een tweede thuis. Je stimuleert hen in hun ontwikkeling en onderneemt samen leuke dingen.
 • Je zorgt voor een gezonde voeding.
 • Ten slotte vind je het fijn om samen te werken met de dienst en met de ouders.
Wie aansluit bij de dienst kan beroep doen op:
 • Een startvergoeding
 • Een belastingsvrije onkostenvergoeding
Als onthaalouder heb je een specifiek sociaal statuut:
 • Ziekte - en invaliditeitsuitkering
 • Verzekering tegen arbeidsongevallen
 • Kinderbijslag
 • Pensioen
 • Vergoeding voor kinderen die afwezig zijn buiten uw wil om
Dit statuut geldt enkel voor kinderbegeleiders die aangesloten zijn bij een erkende dienst, niet voor zelfstandige kinderbegeleiders.

Als onthaalouder kan je rekenen op een georganiseerde ondersteuning door de dienst:
 • Startersopleiding en vorming
 • Individuele begeleiding
 • Samenwerking en uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere kinderbegeleiders
 • Administratieve ondersteuning
 • Uitleendienst voor materiaal
 • Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
Tijdens regelmatige huisbezoeken door de dienstverantwoordelijke worden de kinderbegeleiders gevolgd en gesteund in hun werk. Voor elk probleem wordt samen naar een oplossing gezocht. De dienstverantwoordelijke is hierbij gebonden door het beroepsgeheim. Van de kinderbegeleider wordt beroepsdiscretie verwacht.
Door middel van vormingen, bijscholingen, gespreksavonden... wil de dienst de kinderbegeleiders informeren over de evoluties in hun beroep.
 
Meer info?

Je kunt voor alle info en vragen terecht bij de dienstverantwoordelijken.

Dit kan telefonisch: Sarah Adriaenssens
Of via een e-mail naar: organisatorgezinsopvang@ocmwoosterzele.be
 
Voor meer inlichtingen kan je ook terecht op de website www.ikwordonthaalouder.be
Daar vind je heel wat meer informatie over de voorwaarden, vergoedingen, voordelen... van het onthaalouderschap. Neem dus zeker eens een kijkje!
 
 


Printer Friendly