OCMW Oosterzele
 

Sociale Toelage

 AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 50 EURO - INKOMENSGARANTIE

 

Voor personen die recht hebben op de inkomensgarantie en over geen eigendom beschikken, behalve de eigen woning.

U dient hiervoor een geldig attest inkomensgarantie voor 2020 toe te voegen.

 

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 50 EURO – PERSONEN MET EEN HANDICAP

 

Voor personen die recht hebben op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming (RVV- statuut)(zie mutualiteitsklever)

EN over volgend attest beschikken:

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met  een handicap met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid of vermelding van 66 % invaliditeit.

 

 

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 150 EURO – MANTELZORGPREMIE CAT.2


Zorgbehoeftige is 68 jaar of ouder, dient in Oosterzele te verblijven en gedomicilieerd te zijn en dient over volgend attest te beschikken :

 

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met een handicap met minstens 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid

 

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.

Mantelzorger dient niet in Oosterzele te wonen, kan maar éénmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar éénmaal de premie uitbetaald worden

 

 
AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 250 EURO – MANTELZORGPREMIE CAT.1


Zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 67 jaar, dient in Oosterzele te verblijven en gedomicilieerd te zijn en dient over volgend attest te beschikken :

 

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met een handicap met minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid

 

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.

Mantelzorger dient niet in Oosterzele te wonen, kan maar éénmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar éénmaal de premie uitbetaald worden

 

 

AANVRAAG SOCIALE TOELAGE van 300 EURO – MANTELZORGPREMIE VOOR PALLIATIEVE THUISZORG


Zorgbehoeftige : er zijn geen leeftijd- en inkomensvoorwaarden, dient in Oosterzele te verblijven en gedomicilieerd te zijn en dient over een betalingsbewijs te beschikken inzake de forfaitaire vergoeding palliatieve thuiszorg uitbetaald door de mutualiteit.

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.

 

Mantelzorger dient niet in Oosterzele te wonen, kan maar éénmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige kan maar éénmaal de premie uitbetaald worden

 

 

 

De toelagen dienen aangevraagd te worden met een aanvraagformulier. Deze aanvraagformulieren zijn vanaf september beschikbaar op de website www.ocmwoosterzele.be of kunnen op telefonisch verzoek naar u worden opgestuurd (09/362 40 30).

 

De aanvraagformulieren dienen uiterlijk op 31 december 2021 te worden binnen gebracht op het OCMW, ter attentie van de Voorzitter BCSD, Gootje 2, 9860 Oosterzele.