OCMW Oosterzele
 

Missie
 

Het OCMW heeft een nobele opdracht, die bovendien zeer veelzijdig is. Die opdracht vloeit voort uit het eerste artikel van de OCMW-wet: ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.’  We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg, dienst- en hulpverlening op maat.  Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar zij die nergens anders terecht kunnen.

De twee belangrijkste pijlers waarrond wij werken zijn enerzijds de algemene maatschappelijke dienstverlening en anderzijds het ouderen- en thuiszorgbeleid.Printer Friendly