OCMW Oosterzele
 

Visie
 
 

- We wekken vertrouwen op en zijn toegankelijk voor iedereen. Alle burgers worden op een gelijke manier behandeld.

- We vertrekken vanuit de sterktes van onze cliënten en hun leefwereld. We geloven in hun capaciteiten om eigen keuzes te maken en creëren een context waarin ze leren voortbouwen op hun kwaliteiten en leren omgaan met hun beperkingen.

- We benaderen onze cliënten met respect en begrip. We bekijken hun situatie vanuit verschillende invalshoeken en houden hiermee rekening in het zoeken naar oplossingen.

- Cliënten zijn tevreden over onze dienstverlening.

- We zijn een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor de kwaliteiten van onze medewerkers. Er is ruimte voor diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen en dit in optimale werkomstandigheden.

- Professionele krachten en vrijwilligers vullen elkaar aan en tonen engagement, bezieling en initiatief. 

- We werken vanuit een verantwoord middelenbeheer en financieel bewustzijn.

- Onze werking is transparant en onze communicatie wordt laagdrempelig gehouden zodat het effectief is voor iedereen: wat goed is voor ‘moeilijke doelgroepen, is doorgaans ook goed voor het algemene publiek.

- Onze aanpak vertrekt vanuit een open kijk op de samenleving. We meten de effecten van onze acties en spelen accuraat in op nieuwe evoluties en uitdagingen. Wij houden de vinger aan de pols van wat er in de samenleving gebeurt.

- We vinden het niet belangrijk wie iets doet, zolang het maar gebeurt. We werken actief samen met andere actoren en bouwen netwerken uit.Printer Friendly