OCMW Oosterzele
 

Samenstelling BCSD

Bekendmaking ter attentie van het publiek van het aantal leden elke lijst of groep van lijsten heeft in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD)

 

De algemeen directeur maakt in uitvoering van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

 

Het BCSD van Oosterzele telt zes leden + één voorzitter.

 

Lijst

Zetels OCMW-raad

Zetels BCSD

CD&V/N-VA

12

3

Open VLD plus

8

2

Groen

3

1

 

Op 4 december 2018 ontving het gemeentebestuur een afschrift van het verzoekschrift tot vernietiging van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018, ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Deze informatie wordt bekend gemaakt onder voorbehoud van de definitieve uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

 Printer Friendly