OCMW Oosterzele
 

Zorgverzekering
  • je woont sinds meer dan 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of in Brussel
  • je hebt je bijdrage voor de zorgverzekering betaald
  • sinds enige tijd ben je zorgbehoevend en daardoor afhankelijk van anderen en deze afhankelijkheid zal nog wel een tijdje blijven duren

Je zorgbehoevendheid wordt aangetoond via één van volgende documenten:

  • attest dienst gezinszorg met een score van minstens 35 op de BEL-profielschaal
  • attest Ministerie Sociale Zaken met een score van minstens 15 punten
  • attest van aanvullende kinderbijslag voor kinderen geboren vóór 1993 met 66% handicap en minstens 7 punten  .
  • attest van aanvullende kinderbijslag voor kinderen geboren ná 1993, met een score van minstens 18 punten
  • Katz-schaal in de thuisverpleging met minstens score B
  • evaluatieschaal tegemoetkoming verzorgingsinstelling minstens een score C
  • kine - E - attest

Indien je geen van deze documenten kan voorleggen mag een maatschappelijk werker van het OCMW of jouw mutualiteit (behoudens enkele uitzonderingen) een BEL-profiel opstellen.

Voldoe je aan deze voorwaarden dan kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkomingvoor mantel- en thuiszorg.  Maandelijks krijg je dan van de Vlaamse zorgverzekering een bedrag van 130 euro op je rekening gestort.  Dit bedrag kan je vrij spenderen aan de mantelzorg (hulp door familie of kennissen) of aan professionele hulp (dokter, verplegers)

Verblijf je in een erkend rustoord, een rust-en verzorgingstehuis of in een psychiatrisch verzorgingstehuis dan kan je ok genieten van een tegemoetkoming van 130 euro per maand.
Printer Friendly