OCMW Oosterzele
 

Lokaal opvanginitiatief

 
Kandidaat vluchtelingen die hun asielaanvraag hebben ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen geen financiële steun meer van de OCMW’s, maar hebben recht op materiële hulpverlening.  Zij worden toegewezen aan een opvangcentrum of aan een Lokaal Opvanginitiatief van een OCMW, waar ze enkel hulp in natura krijgen.  In principe hebben asielzoekers gedurende de volledige duur van hun asielprocedure recht op materiële opvang.

Het OCMW van Oosterzele geeft ook materiële steunverlening aan asielzoekers.  Dit gebeurt voor 4 gezinnen van 3 personen en voor een alleenstaande man.  Onder materiële opvang wordt onderdak, voeding, medische verzorging en begeleiding verstaan.  De duur van het verblijf van de gezinnen is afhankelijk van het verloop van hun asielprocedure.Printer Friendly