OCMW Oosterzele
 

Lokaal opvanginitiatief

 
Verzoekers om internationale bescherming (VIB) die hun verzoek hebben ingediend bij de Dienst Voor Vreemdelingenzaken, hebben recht op materiële hulpverlening.
Zij worden toegewezen aan een collectief opvangcentrum en na 4 maanden kunnen zij een transfer aanvragen naar een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW.
 
Ook VIB die in de collectieve opvangcentra een positieve beslissing hebben ontvangen van het Commissariaat - generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kunnen een transfer aanvragen naar een LOi.  Het OCMW van Oosterzele biedt ook materiële steunverlening aan VIB.
 
Er wordt materiële hulp geboden aan twee gezinnen van 3 personen, een gezin van 5 personen en aan een alleenstaande man.  Onder materiële hulpverlening wordt onderdak, voeding, medische verzorging en begeleiding verstaan.  De duur van het verblijf van de gezinnen is afhankelijk van het verloop en de stand in hun procedure Verzoek om Internationale bescherming. 
 
 


Printer Friendly