OCMW Oosterzele
 

Tewerkstelling

Het OCMW streeft er naar om zoveel mogelijk leefloners in te schakelen in de actieve maatschappij. Arbeid is nog steeds de beste dam tegen armoede en een hefboom voor maatschappelijke integratie.

 

Het OCMW treedt zelf op als werkgever in het kader van een sociale tewerkstelling. Na de vereiste arbeidsdagen te hebben gepresteerd, kunnen gerechtigden op leefloon, in regel worden gebracht met de sociale zekerheid.
Printer Friendly