OCMW Oosterzele
 

Leefloon
Eind september 2002 werd de oude bestaansminimumwet opgeheven. De nieuwe wet spreekt over recht op maatschappelijke integratie. We spreken ook over de leefloonwet.
Als u geen of een te laag inkomen heeft, kan u, na een sociaal onderzoek, een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon. Maar, de nieuwe wet biedt veel meer dan enkel financiële hulp. We kunnen nu ook meer aandacht geven aan opleiding en uw kansen op tewerkstelling vergroten. De wet geeft bovendien bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.
Als uw inkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, hebt u misschien (gedeeltelijk) recht op leefloon.

Bedragen geldig vanaf 1 maart 2020
  
  • Categorie 1: samenwonende persoon: € 639.27 per maand
  • Categorie 2: alleenstaande persoon: € 958.91 per maand
  • Categorie 3: persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin te zijnen laste: € 1295.91 per maand

 Printer Friendly