OCMW Oosterzele
 

Verblijfskost
 
Als u dakloos bent of u bent door een crisissituatie in een onthaalcentrum of therapeutische gemeenschap terecht gekomen, dan heeft u vaak ook nog te kampen met financiële, sociale of administratieve problemen. Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden de verblijfskosten ten laste nemen.
Het is voor de senioren – ondanks alle beschikbare voorzieningen – soms niet meer mogelijk alleen thuis te verblijven.  Een opname in een woonzorgcentrum is dan vaak de enige mogelijke uitweg.  De kosten voor verblijf in deze instellingen kunnen vaak hoog oplopen.  Indien de senior over onvoldoende inkomsten beschikt, kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden een financiële steun verlenen.


Printer Friendly