OCMW Oosterzele
 

Gezinszorg

Wat is gezinszorg?

Wanneer niet enkel het poetsen, maar ook andere huishoudelijke taken een probleem worden, kan u een beroep doen op onze dienst voor gezinszorg.

Het OCMW stelt gediplomeerde verzorgenden ter beschikking welke u helpen bij de volgende taken:

 • persoonsverzorging
   dagelijks toilet, hulp bij het aan- en uitkleden, haar- en baardverzorging, EHBO,…
 • sociale en morele ondersteuning
   ondersteuning bij administratieve handelingen, verwerking emotionele problemen, rouw, ondersteuning    bij de verzorging en opvoeding van de kinderen,…
 • huishoudelijke taken
   maaltijden bereiden, boodschappen doen, was en strijk, bedden opmaken en verschonen,…
De verzorgende voert haar taken uit met uw eigen materiaal en produkten. Wij verwachten dat u de verzorgende in een veilige, gezonde en hygiënisch verantwoorde omgeving tewerkstelt.

In geval van besmettelijke ziekte moet de dienst onmiddellijk verwittigd worden, teneinde de nodige beschermingsmaatregelen te kunnen treffen.
Vooraleer de hulp start is de maatschappelijk werkster bij u op bezoek geweest en heeft afspraken met u gemaakt i.v.m.:
 • de praktische aspecten: dagen, uren, regelmaat en duur van de hulpverlening.
 • de taken die de verzorgende op zich zal nemen.
 • de door u te betalen financiële tussenkomst

In geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijke zorg vereist is, kan de dienst acute zorg bieden.

Voor het verdere verloop van de hulp blijft de maatschappelijk werkster telefonisch of via huisbezoek in contact met u. Voor alle vragen kan u zelf ook contact opnemen.

Elke week komen de verzorgenden en de maatschappelijk werkster samen om de werkverdeling op te maken en de hulp aan te passen.Financiële bijdrage gezinszorg

De hulpvrager betaalt een bedrag per uur afhankelijk van de gezinssamenstelling en van het maandelijks netto inkomen.
Er wordt rekening gehouden met zowel roerende als onroerende inkomsten (uitgezonderd de eigen woning).

Maandelijks wordt een factuur opgemaakt die u kan betalen met overschrijving of via domiciliëring. Er wordt in geen geval rechtstreeks betaald aan de verzorgende.


Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandHuishoudelijk reglement gezinszorg
BestandBijlage huishoudelijk reglement