Jaarrekening


De jaarrekening 2018 werd goedgekeurd op de OCMW-Raad van 23 mei 2019.